Painometer

Painometer v2 és una aplicació per a smartphones que serveix per a mesurar i registrar la intensitat del dolor al llarg del temps. Inclou quatre de les escales per a mesurar la intensitat del dolor més utilitzades, això és: l’Escala de Cares de Dolor Revisada (FPS-R), l’Escala Numèrica (EN), l’Escala Visual Analògica (EVA) i l’Escala Analògica de Color (CAS). El Painometer v2 permet guardar els diferents registres que es fan, visualitzar-los en forma de gràfics i enviar les dades per correu electrònic. Està disponible en diversos idiomes: català, castellà, francès, anglès i portuguès.

MANUAL PAINOMETER V2

Clica a l’enllaç per descarregar-te i aprendre a utilitzar el Painometer v2.

Per altra banda, també podeu consultar els següents enllaços: