Pain Catastrophizing Scale (PCS)

Aquesta escala mesura els pensaments catastròfics davant el dolor, o sigui, el pensament negatiu davant el dolor. A la PCS les persones prenen com a referència les seves experiència doloroses passades i indiquen el grau en el qual experimenten determinats pensaments i sentiments. La PCS està composta de 13 ítems, en una escala tipus Likert de 5 punts que va de 0 (mai) a 4 (sempre), que es distribueixen en 3 subescales: rumiación (fa referència a un estat o sensació de preocupació constant i la incapacitat d’inhibir pensaments relacionats amb el dolor), desesperació (es manifesta quan s’ha perdut l’esperança per aconseguir alguna cosa, o per que desaparegui o per desprendre d’algun aspecte físic i / o psicològic que és perjudicial per a la salut) i magnificació (fa referència a l’exageració del desagradable de les situacions de dolor i les expectatives de conseqüències negatives). Les puntuacions més altes indiquen nivells més alts de catastrofisme.

Referències:

Miró, J., Nieto, R., & Huguet, A. (2008). The Catalan version of the Pain Catastrophizing Scale: a useful instrument to assess catastrophic thinking in whiplash patients. The journal of pain: official journal of the American Pain Society, 5, 397–406.

LLEGEIX MÉS