Functional Disability Inventory (FDI)

És un instrument creat per Walker i Greene (1991) que permet avaluar la discapacitat funcional en nens i adolescents,  és a dir, les dificultats en el funcionament físic o psicosocial  a causa de l’estat de salut. Els nens o adolescents han de valorar la dificultat per a realitzar 13 activitats diàries en una escala tipus Likert del 0 al 5. L’FDI ha demostrat ser una eina vàlida, fiable  i ha estat utilitzada en diferents mostres de nens i adolescents de 8 a 17 anys que tenen diversos tipus de dolor (dolor abdominal recurrent, mal de cap o queixes menors).

El grup ALGOS ha traduït i elaborat una versió catalana de l’FDI i aquesta presenta bones propietats psicomètriques (Solé et al., 2010).

Claar, R. L., & Walker, L. S. (2006). Functional assessment of pediatric pain patients: Psychometric properties of the functional disability inventory. Pain, 121(1-2), 77-84.

Kashikar-Zuck, S., Flowers, S. R., Claar, R. L., Guite, J. W., Logan, D. E., Lynch-Jordan, A. M., Wilson, A. C. (2011). Clinical utility and validity of the functional disability inventory among a multicenter sample of youth with chronic pain. Pain, 152(7), 1600-1607.

Lynch-Jordan, A. M., Kashikar-Zuck, S., Crosby, L. E., Lopez, W. L., Smolyansky, B. H., Parkins, I. S., et al. (2009). Applying quality improvement methods to implement a measurement system for chronic pain-related disability. Journal of Pediatric Psychology.

Solé E, Huguet A, Miró J. (2010) Functional Disability Inventory: características psicométricas de una versión catalana para niños y adolescentes. VII Congreso de la Asociación Española de Psicopatología y Psicología Clínica. Benicàssim, Spain (poster).

Walker, L. S., & Greene, J. W. (1991). The functional disability inventory: Measuring a neglected dimension of child health status. Journal of Pediatric Psychology, 16(1), 39-58.