Pain-Coping Questionnaire (PCQ)

La PCQ és una escala de 39 ítems amb 8 subescales (recerca d’informació, solució de problemes, recerca de suport social, autoinstruccions positives, distracció, distracció cognitiva, externalització i internalització / catastrofisme) i 3 escales d’ordre superior / dimensions (enfocament, evitació centrada en el problema, evitació centrada l’emoció). Les primeres 4 estratègies pertanyen a la dimensió de l’enfocament, les 2 següents pertanyen a la dimensió evitació centrada en el problema i les ultimes 2 pertanyen a la dimensió evitació centrada l’emoció. Els ítems es calculen en una escala tipus Likert de 5 punts que va de 1 (mai) a 5 (sempre) i com més gran la puntuació més l’ús de l’estratègia.

Referències:

Huguet, A., Miró, J., & Nieto, R. (2009). The factor structure and factorial invariance of the Pain-Coping Questionnaire across age: evidence from community-based samples of children and adults. European journal of pain (London, England), 8, 879–889.

LLEGEIX MÉS