Aquesta guia proporciona la definició i classificació del dolor abdominal així com la seva fisiopatologia característica.

Es troba la metodologia general i específica a l’aproximació diagnòstica d’aquest trastorn funcional i el seu tractament des d’una perspectiva bio psicosocial mitjançant una teràpia cognitiva-conductual.

Aquesta guia aporta informació general sobre la diarrea infantil, des del concepte, causes, possibles complicacions, tractament i prevenció.

La informació s’organitza a partir de preguntes freqüents i utilitza un llenguatge col·loquial, amb ànim de ser proper a la població general.

Aquesta guia conceptualitza el dolor abdominal, distingint els diversos subtipus segons si es de llarga duració, intermitent o constant.

Es destaca la importància de detectar els símptomes i senyals d’alarma, així com una sèrie de recomanacions als professionals per a garantir la qualitat assistencial.