La present guia té com a objectiu conèixer i detectar aquest trastorn, avaluar-lo correctament i plantejar els objectius terapèutics i les estratègies. Per aquesta raó, defineix el trastorn, els seus criteris diagnòstics, ofereix informació sobre els instruments d’avaluació a utilitzar i les diferents possibilitats de tractaments.

Amb això, aquesta guia pretén ajudar als professionals i als pacients a prendre decisions sobre l’atenció sanitària més apropiada i a seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades per abordar un problema de salut o condició clínica específica.

El principal objectiu d’aquesta guia és millorar l’atenció clínica de les persones afectades de depressió que són ateses pel Servei Murcià de Salut. Per això s’han revisat guies específiques d’atenció primària amb la fi de fer recomanacions basades en proves.

Al trastorn depressiu se l’atribueix una gran causa conformant així la cinquena causa entre totes les malalties. En aquesta guia es defineix el concepte, la seva epidemiologia, classificació, pla d’actuació i tractament.

Aquesta guia de pràctica clínica té per objectiu assentar els principis generals per aconseguir una millora en l’eficiència clínica i en la qualitat de l’atenció, així com permetre la presa de decisions amb informació suficient a metges i pacients.

Amb aquesta guia de diagnòstic i tractament de la migranya es millorarà l’alleujament dels seus símptomes, s’incrementarà la qualitat de vida i es reduirà el seu impacte socioeconòmic.

L’objectiu principal d’aquesta guia és resoldre els dubtes que s’originen entre sanitaris, amics i familiars a l’hora de considerar i valorar la seva situació i el patiment de la fibromiàlgia. Per això, es proporcionen la definició, els símptomes, causes, tractaments i recomanacions des de la medicina general i la pràctica d’infermeria.

Amb aquesta guia es pretén modificar les idees errònies sobre la fibromiàlgia per fets reals prestant especial atenció al seu tractament des d’una vessant farmacològica, cognitiva-conductual i fisioterapèutica.

L’objectiu d’aquesta guia és informar i ajudar a familiars i a malalts per així facilitar l’enriquiment tant de pacients com de persones. Podem trobar tota la informació d’interès sobre la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga així com la seva definició, símptomes, causes, tractament i recomanacions per a facilitar el dia a dia i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

S’afegeix el decàleg de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) amb pautes i consells útils per a aquelles persones afectades per la fibromiàlgia.

Aquesta guia és d’utilitat en la prevenció de la claudicació familiar i/o el cansament del rol del cuidador.

S’exposa un efectiu programa d’intervenció mitjançant de la Tècnica de Resolució de Problemes amb l’objectiu de disminuir els símptomes d’ansietat, depressió i augment del benestar rebut de les cuidadores al principi, durant i la finalització del procés de cures.

Aquesta guia té per objectiu ajudar als mestres d’estudiants amb malalties neuromusculars a entendre millor els reptes afrontats pels nens i adolescents afectats per condicions de degeneració muscular.

Suggereix estratègies per a millorar l’experiència escolar de l’estudiant a nivell acadèmic i social partint de la base del suport i la motivació a emprendre activitats.

Aquesta guia té com a objectiu facilitar la detecció de les cefalees (tensionals, orgàniques i la migranya) en els nens. Per aquest motiu, proporciona informació útil com són els factors de risc, característiques i símptomes alarmants.

Ofereix pautes als pares per a la seva prevenció i als metges per a la seva detecció, diagnòstic i tractament.

Aquesta guia proporciona la definició i classificació del dolor abdominal així com la seva fisiopatologia característica.

Es troba la metodologia general i específica a l’aproximació diagnòstica d’aquest trastorn funcional i el seu tractament des d’una perspectiva bio psicosocial mitjançant una teràpia cognitiva-conductual.

L’objectiu que persegueix aquesta guia és proporcionar als metges que no són especialistes en dolor un conjunt de directrius per al tractament de les neuropaties, donat que, les dades indiquen que encara que el dolor neuropàtic afecta a un 5% de la població, no existien protocols al respecte.