Aquesta guia de pràctica clínica té per objectiu assentar els principis generals per aconseguir una millora en l’eficiència clínica i en la qualitat de l’atenció, així com permetre la presa de decisions amb informació suficient a metges i pacients.

Amb aquesta guia de diagnòstic i tractament de la migranya es millorarà l’alleujament dels seus símptomes, s’incrementarà la qualitat de vida i es reduirà el seu impacte socioeconòmic.

Aquesta guia té com a objectiu facilitar la detecció de les cefalees (tensionals, orgàniques i la migranya) en els nens. Per aquest motiu, proporciona informació útil com són els factors de risc, característiques i símptomes alarmants.

Ofereix pautes als pares per a la seva prevenció i als metges per a la seva detecció, diagnòstic i tractament.

Aquesta guia aporta informació general sobre la febre, advertint als pares de la importància de no espantar-se i entendre-la com un signe o indicador per a controlar altres infeccions o malalties.

S’inclou informació bàsica com la seva definició, pautes per a mesurar-la correctament, com actuar i quan és necessari acudir al centre mèdic amb caràcter d’urgència.

Aquesta guia profunditza en les cefalees primàries, centrant-se en la seva classificació i en els graus d’intensitat.

També fa referència a com es manifesta clínicament, el seu diagnòstic i el posterior tractament, tenint en compte diverses indicacions per ajustar-se a les necessitats del pacient.

Aquesta guia ofereix recomanacions generals i informació per ajudar a prendre decisions òptimes referents a la migranya. Es descriuen els principis generals per a garantir l’eficiència clínica, així com la qualitat assistencial.

Promou un diagnòstic i tractament adequat per aconseguir alleugerir els símptomes, i per tant, incrementar la qualitat de vida i reduir l’impacte econòmic.

Aquesta guia d’àmbit farmacèutic és de divulgació sanitària. Es recalca la importància de discernir entre cefalea primària o signe d’una altra malaltia, ja que sovint la cefalea acompanya altres processos aguts.

Diferencia els diferents subtipus, com la cefalea aguda, recurrent (migranya i cefalea de tensió) i crònic progressiva. També es fa referència al diagnòstic i tractament.