La present guia té com a objectiu conèixer i detectar aquest trastorn, avaluar-lo correctament i plantejar els objectius terapèutics i les estratègies. Per aquesta raó, defineix el trastorn, els seus criteris diagnòstics, ofereix informació sobre els instruments d’avaluació a utilitzar i les diferents possibilitats de tractaments.

Amb això, aquesta guia pretén ajudar als professionals i als pacients a prendre decisions sobre l’atenció sanitària més apropiada i a seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades per abordar un problema de salut o condició clínica específica.

L’objectiu que persegueix aquesta guia és proporcionar als metges que no són especialistes en dolor un conjunt de directrius per al tractament de les neuropaties, donat que, les dades indiquen que encara que el dolor neuropàtic afecta a un 5% de la població, no existien protocols al respecte.

Aquesta guia exposa les dificultats que presenten els nens davant una situació d’hospitalització, els factors que més els influeixen en ella i els recursos davant el dolor que es poden proporcionar en aquestes circumstàncies.

A la present guia s’inclou un llistat de recomanacions clíniques per al tractament del dolor crònic.

A més, les directrius que s’inclouen a la guia també ens podrien orientar a l’hora de decidir quines polítiques i canvis són necessaris amb la fi de determinar quines haurien de ser les futures línies d’investigació prioritàries en aquest camp.

Es tracta d’un programa de prevenció per a promoure la salut a la primera etapa de la infància i adolescència.

Es realitzen activitats dirigides des dels 0 als 14 anys, controls de salut i proves de detecció precoç. Es detallen les diverses activitats i els recursos necessaris per dur-les a terme.

Esta guía, publicada en catalán, recoge información general para los padres sobre el servicio de neonatología.

Se da a conocer dicha unidad, las normas, los horarios, el personal que atiende al niño, qué puede hacer para ayudar y otros consejos y recomendaciones.

En aquesta guia es recullen pautes d’actuació per als pares, amb la finalitat de poder fer front a preguntes difícils dels seus fills sobre la seva malaltia.

El seu objectiu és intentar evitar situacions estressants i reduir el malestar de no saber respondre algunes de les qüestions. Es ressalta sobretot el procés de comunicació.

Aquesta guia recull informació per als pares, a mode de recomanacions, per a quan el fill torni a casa després d’una operació.

A la guia es detallen diversos aspectes relatius a la medicació, la cura de cicatrius, l’activitat i la rutina, vacunes, nutrició, higiene dental, suport psicològic i signes i símptomes que es necessari vigilar.

Aquesta guia recull informació per als pares sobre les proves ambulatòries que poden realitzar al seu fill, el procediment a la sala hemo dinàmica, preparació per a l’operació, estància a l’hospital i altres recomanacions per als familiars dels nens ingressats.

En general, recull tota la informació des de l’ingrés i l’estància fins el tractament.

Aquesta guia inclou informació de caràcter general i pràctica sobre la salut infantil, s’estructura en 7 parts.

Es recullen recomanacions i consells sobre diverses malalties dels problemes de salut a la primera infància, a més d’informació, signes i símptomes. Destacar que a l’inici de cada capítol s’inclou un apartat en el que es detalla com consultar la guia.