Aquesta guia recull informació per als pares o cuidadors dels nens amb una cardiopatia congènita amb la finalitat de poder oferir la millor cura i assistència.

En general, constitueix un suport a nivell emocional, també inclou possibles solucions a problemes comuns en aquest tipus de malalties.

Aquesta guia recull alguns consells per a que els pares protegeixin els seus fills de la grip. Utilitza un llenguatge proper i la informació s’organitza a partir de preguntes o dubtes freqüents.

A més, si es desitja obtenir més informació, inclou un enllaç en anglès on es profunditza el contingut de la guia.

Aquesta guia aporta una sèrie de recomanacions sobre el tractament i la cura mèdica. No obstant, recalca la importància d’adaptar-se al pacient de forma individual.

El contingut és tècnic, incloent informació com l’estructura de la dent, el maneig de la infecció i el dolor oral, les lesions de les dents i la prevenció, entre d’altres.

Aquesta guia inclou informació per al pacient amb la finalitat d’ajudar-lo a controlar l’asma. Es requereix un pla a llarg termini que inclou l’educació, canvis en el comportament, evitar factors causants d’asma, teràpia farmacològica i un seguiment mèdic freqüents.

El contingut de la guia és ampli, des de consideracions bàsiques sobre l’aparell respiratori, les causes o el tractament fins la prevenció de crisis. No obstant, es tracta d’un suport que no ha de substituir la tasca educativa dels professionals de salut.

Aquesta guia té com a objectiu donar a conèixer els dolors de creixement, d’origen no determinat i que solen afectar a les extremitats inferiors dels nens.

Proporciona diversa informació, com les manifestacions clíniques, tractament i alleugeriment de molèsties i prevenció.

Es tracta d’una guia d’informació bàsica sobre com afecta la malaltia al fill i també, quines repercussions té a la família, germans i a nivell de parella.

En general, s’aporten consells i recomanacions, des d’una visió complementària al suport i a l’orientació rebuda per l’equip que atén al nen.

Aquesta guia té l’objectiu d’establir unes normes d’actuació a partir del coneixement científic per oferir un servei mèdic de qualitat i actuar d’acord amb la medicina basada en l’evidència.

Partint de l’experiència de metges d’atenció primària, s’elabora aquesta guia de caràcter pràctic, en la que es descriuen diverses pautes per a poder prendre la decisió més eficient en cada cas.