Aquesta guia té per objectiu ajudar als mestres d’estudiants amb malalties neuromusculars a entendre millor els reptes afrontats pels nens i adolescents afectats per condicions de degeneració muscular.

Suggereix estratègies per a millorar l’experiència escolar de l’estudiant a nivell acadèmic i social partint de la base del suport i la motivació a emprendre activitats.

Aquesta guia té la finalitat d’aportar informació sobre la degeneració muscular, per a que els professors comprenguin la malaltia i puguin mostrar-se més pròxims a aquests alumnes.

A més, s’inclouen estratègies generals i consells pràctics per a millorar l’experiència escolar i l’aprenentatge dels alumnes.

En aquesta guia es recullen una sèrie de recomanacions respecte al procediment diagnòstic i terapèutic.

Subratlla la importància de detectar els signes d’alarma i la importància de realitzar un bon diagnòstic per a poder ajustar el tractament a les necessitats del pacient, valorant la necessitat de l’ús de fàrmacs o optar per un altre tipus de teràpia, sobre tot a nivell preventiu..