Algos Blog

Sabem que el Mindfulness, una pràctica de procedència mil·lenària, està aconseguint popularitat des de fa alguns anys. Té diverses definicions, però la gran majoria comparteixen la base de l’observació atenta del moment present. D’aquesta manera, es pot dir que el Mindfulness és una tècnica que inclou pràctiques com la meditació i la relaxació que consisteix a observar la realitat, sense intencions de jutjar i amb plena obertura i acceptació (Vásquez-Dextre, 2016).

Hi ha teràpies que fan servir el Mindfulness dins la seva estructura i dels seus programes i, de fet, s’ha vist que és una pràctica que aconsegueix alleujar símptomes de trastorns com la depressió o l’ansietat (Didonna, 2011). Però, ¿és útil el Mindfulness en el tractament del dolor crònic?

 

Doncs, de fet, algunes investigacions diuen que si. En l’actualitat es disposa d’informació respecte a l’efectivitat de les teràpies basades en Mindfulness per al tractament del dolor crònic, sent els seus resultats generalment positius. Aquests estudis assenyalen que una intervenció en dolor crònic que inclogui Mindfulness ajuda a disminuir els símptomes de dolor, l’estrès emocional i les visites a serveis de salut d’atenció primària (González, 2014).

Més específicament, dos estudis controlats van comparar un programa de “Mindfulness Basat en la Reducció d’Estrès” (MBSR per les sigles en anglès) i un programa de MBSR associat a massatges amb un programa de tractament usual i van trobar que les dues intervencions que incloïen al Mindfulness van ser més eficaços per reduir el dolor i el malestar psicològic que el tractament usual. A més, es va veure que els programes amb Mindfulness van proporcionar un increment significatiu de l’acceptació del dolor i de la funció física (Chiesa i Serreti, 2010) així com una disminució de la intensitat del dolor (Reiner i Lipsitz, 2013).

No obstant això, i tot i semblar ser una bona opció a incloure en els programes tractament de dolor crònic, s’ha de seguir investigant per saber quin rol específic juga el Mindfulness en el dolor.

 

Referències:

Chiesa, A. y Serreti, A. (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. Psychological Medicine, 40, 1239-1252.

Didonna, F. (2011). Manual Clínico de Mindfulness. Bilbao: Desclée de Brouwer.

González, M. (2014). Dolor crónica y psicología: Actualización. Revista de Medicina Clínica, 25(4), 610-617.

Reiner K., Tibi, L. y Lipsitz, J.D. (2013). Do mindfulness-based interventions reduce pain intensity?: A critical review of the literature. Pain Medicine, 14(2), 230-242.

Vásquez-Dextre, E. (2016). Mindfulness: Conceptos generales, psicoterapia y aplicaciones clínicas. Revista de Neuropsiquiatría, 79(1), 42-51.

 

Post de @LorenaMartiY

 


Introduzca su dirección de correo electrónico:

comadmin

comadmin

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.