Aquesta guia té la finalitat d’establir unes pautes per a què el treball conjunt de metges, infermers i altres professionals en la prevenció i alleujament del dolor del nen, pugui ser satisfactori i obtenir resultats òptims.

Quant als pares, s’aporten una sèrie de consells per ajudar en el tractament.

Aquest manual constitueix una guia i un suport a les famílies per a poder afrontar el dia a dia i adaptar-se a les necessitats dels nens amb la malaltia.

Constitueix una ajuda per a millorar la qualitat de vida, adoptant com a objectiu fonamental el cuidar, acompanyar el dolor i les molèsties ocasionades per dita malaltia.