Algos Blog

Títol de la guia: Manual per a pares i cuidadors i Equip d’Atenció Primària. Cures a la llar per a nens amb càncer avançat que requereixen l’alleujament del dolor i cures pal·liatives

Resum: Aquest manual constitueix una guia i un suport a les famílies per a poder afrontar el dia a dia i adaptar-se a les necessitats dels nens amb la malaltia. Constitueix una ajuda per a millorar la qualitat de vida, adoptant com a objectiu fonamental el cuidar, acompanyar el dolor i les molèsties ocasionades per dita malaltia.

A qui va dirigida: Població general (familiars, equips de salut, voluntaris i estudiants).

On està publicada: Aquesta guia es pot trobar a la pàgina web del Ministeri de Salut del Govern de Xile, concretament, al departament de malalties cròniques no transmissibles.

Enllaç: visita aquest enllaç per veure la guia.


Introduzca su dirección de correo electrónico:

comadmin

comadmin

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.