Aquesta guia és d’utilitat en la prevenció de la claudicació familiar i/o el cansament del rol del cuidador.

S’exposa un efectiu programa d’intervenció mitjançant de la Tècnica de Resolució de Problemes amb l’objectiu de disminuir els símptomes d’ansietat, depressió i augment del benestar rebut de les cuidadores al principi, durant i la finalització del procés de cures.

Aquesta guia posa de manifest el gran impacte que té cuidar d’un familiar, arribant a causar conseqüències tant a nivell físic com social, emocional i econòmic.

Es concreten alguns dels problemes comuns als que s’enfronta el cuidador i consells per a tenir en compte també les pròpies necessitats i fer front a l’estrès que pot originar dita situació.