Algos Blog

Títol de la guia: Guia de cures d’infermeria: cuidar al cuidador a l’atenció primària

Resum: Aquesta guia és d’utilitat en la prevenció de la claudicació familiar i/o el cansament del rol del cuidador. S’exposa un efectiu programa d’intervenció mitjançant de la Tècnica de Resolució de Problemes amb l’objectiu de disminuir els símptomes d’ansietat, depressió i augment del benestar rebut de les cuidadores al principi, durant i la finalització del procés de cures.

A qui va dirigida: Infermeres d’Atenció Primària, Centres Soci-Sanitaris i persones amb responsabilitat freqüent en la cura dels cuidadors de persones amb malalties cròniques i/o de llarga duració.

On està publicada: La guia es pot localitzar a la pàgina web de la URV. La guia està promoguda per el grup d’Investigació de Cuidadors Familiars format per professores i investigadores del Departament d’Infermeria de la URV i Infermeres Assistencials de l’Institut Català de la Salut i Sagessa de la província de Tarragona.

Enllaç: visita aquest enllaç per veure la guia.


Introduzca su dirección de correo electrónico:

comadmin

comadmin

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.