El principal objectiu d’aquesta guia és millorar l’atenció clínica de les persones afectades de depressió que són ateses pel Servei Murcià de Salut. Per això s’han revisat guies específiques d’atenció primària amb la fi de fer recomanacions basades en proves.

Al trastorn depressiu se l’atribueix una gran causa conformant així la cinquena causa entre totes les malalties. En aquesta guia es defineix el concepte, la seva epidemiologia, classificació, pla d’actuació i tractament.

La present guia reuneix diversos aspectes que afecten a la gestió de l’atenció psicològica davant els processos de malaltia infantil que cursen amb el dolor. Ofereix una sèrie d’estratègies psicològiques (imaginació guiada, distracció i hipnosi) per reduir el dolor i que ens permetin també, reduir l’ansietat i contribuir a una millor preparació de les intervencions assistencials invasives que es realitzen a aquestes edats.

A més, exposa la necessitat que la informació proporcionada pel propi nen sigui el registre de referència.