Algos Blog

L’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP) té com a missió treballar per a l’alleugeriment del dolor a tot el món. A més de fomentar i patrocinar multitud d’iniciatives i congressos sobre diferents temes de dolor, cada any centren la seva campanya en un aspecte o població amb dolor en concret. Per exemple, altres anys s’han centrat en el mal de cap, l’educació sobre dolor, el dolor en càncer, etc. Aquest any, el tema de la seva campanya és el dolor en els més vulnerables. ¿I a qui fa referència això? Doncs bé, bàsicament estaríem parlant de gent gran, persones amb dèficits cognitius o trastorns psiquiàtrics, supervivents de tortura i, finalment, encara que no menys important, nens i adolescents.

Com a part d’un grup de recerca sobre dolor infantil, el tema d’aquesta campanya em sembla especialment pertinent, ja que es tracta d’un problema encara desconegut per a gran part de la societat. Als que ens dediquem a això ja no ens sorprèn que en conèixer a algú nou i comentar el que fem, ens caigui la pregunta: dolor infantil? ¿I això que és? Sembla doncs que una campanya que persegueixi donar una mica de visibilitat a aquest oblidat problema és molt desitjable per a tothom. La idea de la campanya és crear consciència sobre el dolor en aquests grups més vulnerables, amb l’esperança que una major consciència sobre el problema comporti en algun moment un millor maneig del dolor, i fet i fet, una millor qualitat de vida per a aquests segments vulnerables de població.

Els objectius concrets que planteja aquesta campanya són:

Identificar els impediments que dificulten l’avaluació i el maneig del dolor en aquests segments més vulnerables.

  • Explorar els tipus de dolor que poden tenir aquests segments de població vulnerable.
  • Identificar les eines d’avaluació més adequades per valorar el dolor en aquests grups de població.
  • Identificar tècniques de maneig del dolor adequades per utilitzar amb aquestes poblacions més vulnerables.
  • Explorar les necessitats educatives dels professionals de la salut necessàries per manejar el dolor en aquesta població.
  • Identificar àrees d’investigació i desenvolupament en aquest camp

Des del grup Algos, celebrem el tema de la campanya d’aquest any i esperem que aconsegueixin tots i cadascun dels seus objectius

 

Post de Rubén Roy


Introduzca su dirección de correo electrónico:

comadmin

comadmin

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.