Aquest manual constitueix una guia i un suport a les famílies per a poder afrontar el dia a dia i adaptar-se a les necessitats dels nens amb la malaltia.

Constitueix una ajuda per a millorar la qualitat de vida, adoptant com a objectiu fonamental el cuidar, acompanyar el dolor i les molèsties ocasionades per dita malaltia.

Aquesta guia ofereix recomanacions generals i informació per ajudar a prendre decisions òptimes referents a la migranya. Es descriuen els principis generals per a garantir l’eficiència clínica, així com la qualitat assistencial.

Promou un diagnòstic i tractament adequat per aconseguir alleugerir els símptomes, i per tant, incrementar la qualitat de vida i reduir l’impacte econòmic.

Aquesta guia d’àmbit farmacèutic és de divulgació sanitària. Es recalca la importància de discernir entre cefalea primària o signe d’una altra malaltia, ja que sovint la cefalea acompanya altres processos aguts.

Diferencia els diferents subtipus, com la cefalea aguda, recurrent (migranya i cefalea de tensió) i crònic progressiva. També es fa referència al diagnòstic i tractament.

Aquesta guia conceptualitza el dolor abdominal, distingint els diversos subtipus segons si es de llarga duració, intermitent o constant.

Es destaca la importància de detectar els símptomes i senyals d’alarma, així com una sèrie de recomanacions als professionals per a garantir la qualitat assistencial.

Aquesta guia té l’objectiu d’establir unes normes d’actuació a partir del coneixement científic per oferir un servei mèdic de qualitat i actuar d’acord amb la medicina basada en l’evidència.

Partint de l’experiència de metges d’atenció primària, s’elabora aquesta guia de caràcter pràctic, en la que es descriuen diverses pautes per a poder prendre la decisió més eficient en cada cas.