Aquesta guia aporta informació general sobre la febre, advertint als pares de la importància de no espantar-se i entendre-la com un signe o indicador per a controlar altres infeccions o malalties.

S’inclou informació bàsica com la seva definició, pautes per a mesurar-la correctament, com actuar i quan és necessari acudir al centre mèdic amb caràcter d’urgència.

Aquesta guia té la finalitat d’establir unes pautes per a què el treball conjunt de metges, infermers i altres professionals en la prevenció i alleujament del dolor del nen, pugui ser satisfactori i obtenir resultats òptims.

Quant als pares, s’aporten una sèrie de consells per ajudar en el tractament.

Aquesta guia té com a objectiu donar a conèixer els dolors de creixement, d’origen no determinat i que solen afectar a les extremitats inferiors dels nens.

Proporciona diversa informació, com les manifestacions clíniques, tractament i alleugeriment de molèsties i prevenció.

Es tracta d’una guia d’informació bàsica sobre com afecta la malaltia al fill i també, quines repercussions té a la família, germans i a nivell de parella.

En general, s’aporten consells i recomanacions, des d’una visió complementària al suport i a l’orientació rebuda per l’equip que atén al nen.

Aquesta guia elaborada entre metges, altres professionals i pares de nens afectats del SFC té el propòsit de proporcionar informació sobre el Síndrome de Fatiga Crònica.

Donat el gran impacte que produeix al nen i a la família, aquesta guia intenta compartir diverses estratègies per a combatre’l i en ella es responen preguntes freqüents sobre el síndrome i el seu tractament.

Aquesta guia profunditza en les cefalees primàries, centrant-se en la seva classificació i en els graus d’intensitat.

També fa referència a com es manifesta clínicament, el seu diagnòstic i el posterior tractament, tenint en compte diverses indicacions per ajustar-se a les necessitats del pacient.