Aquesta guia recull informació per als pares o cuidadors dels nens amb una cardiopatia congènita amb la finalitat de poder oferir la millor cura i assistència.

En general, constitueix un suport a nivell emocional, també inclou possibles solucions a problemes comuns en aquest tipus de malalties.

Aquesta guia té la finalitat d’aportar informació sobre la degeneració muscular, per a que els professors comprenguin la malaltia i puguin mostrar-se més pròxims a aquests alumnes.

A més, s’inclouen estratègies generals i consells pràctics per a millorar l’experiència escolar i l’aprenentatge dels alumnes.

Aquesta guia recull alguns consells per a que els pares protegeixin els seus fills de la grip. Utilitza un llenguatge proper i la informació s’organitza a partir de preguntes o dubtes freqüents.

A més, si es desitja obtenir més informació, inclou un enllaç en anglès on es profunditza el contingut de la guia.

Aquesta guia posa de manifest el gran impacte que té cuidar d’un familiar, arribant a causar conseqüències tant a nivell físic com social, emocional i econòmic.

Es concreten alguns dels problemes comuns als que s’enfronta el cuidador i consells per a tenir en compte també les pròpies necessitats i fer front a l’estrès que pot originar dita situació.

Aquesta guia aporta una sèrie de recomanacions sobre el tractament i la cura mèdica. No obstant, recalca la importància d’adaptar-se al pacient de forma individual.

El contingut és tècnic, incloent informació com l’estructura de la dent, el maneig de la infecció i el dolor oral, les lesions de les dents i la prevenció, entre d’altres.

Aquesta guia aporta informació general sobre la diarrea infantil, des del concepte, causes, possibles complicacions, tractament i prevenció.

La informació s’organitza a partir de preguntes freqüents i utilitza un llenguatge col·loquial, amb ànim de ser proper a la població general.

En aquesta guia es recullen una sèrie de recomanacions respecte al procediment diagnòstic i terapèutic.

Subratlla la importància de detectar els signes d’alarma i la importància de realitzar un bon diagnòstic per a poder ajustar el tractament a les necessitats del pacient, valorant la necessitat de l’ús de fàrmacs o optar per un altre tipus de teràpia, sobre tot a nivell preventiu..

Aquesta guia inclou informació per al pacient amb la finalitat d’ajudar-lo a controlar l’asma. Es requereix un pla a llarg termini que inclou l’educació, canvis en el comportament, evitar factors causants d’asma, teràpia farmacològica i un seguiment mèdic freqüents.

El contingut de la guia és ampli, des de consideracions bàsiques sobre l’aparell respiratori, les causes o el tractament fins la prevenció de crisis. No obstant, es tracta d’un suport que no ha de substituir la tasca educativa dels professionals de salut.