Aquesta guia exposa les dificultats que presenten els nens davant una situació d’hospitalització, els factors que més els influeixen en ella i els recursos davant el dolor que es poden proporcionar en aquestes circumstàncies.

La present guia reuneix diversos aspectes que afecten a la gestió de l’atenció psicològica davant els processos de malaltia infantil que cursen amb el dolor. Ofereix una sèrie d’estratègies psicològiques (imaginació guiada, distracció i hipnosi) per reduir el dolor i que ens permetin també, reduir l’ansietat i contribuir a una millor preparació de les intervencions assistencials invasives que es realitzen a aquestes edats.

A més, exposa la necessitat que la informació proporcionada pel propi nen sigui el registre de referència.

A la present guia s’inclou un llistat de recomanacions clíniques per al tractament del dolor crònic.

A més, les directrius que s’inclouen a la guia també ens podrien orientar a l’hora de decidir quines polítiques i canvis són necessaris amb la fi de determinar quines haurien de ser les futures línies d’investigació prioritàries en aquest camp.

Es tracta d’un programa de prevenció per a promoure la salut a la primera etapa de la infància i adolescència.

Es realitzen activitats dirigides des dels 0 als 14 anys, controls de salut i proves de detecció precoç. Es detallen les diverses activitats i els recursos necessaris per dur-les a terme.

Esta guía, publicada en catalán, recoge información general para los padres sobre el servicio de neonatología.

Se da a conocer dicha unidad, las normas, los horarios, el personal que atiende al niño, qué puede hacer para ayudar y otros consejos y recomendaciones.

En aquesta guia es recullen pautes d’actuació per als pares, amb la finalitat de poder fer front a preguntes difícils dels seus fills sobre la seva malaltia.

El seu objectiu és intentar evitar situacions estressants i reduir el malestar de no saber respondre algunes de les qüestions. Es ressalta sobretot el procés de comunicació.

Aquesta guia recull informació per als pares, a mode de recomanacions, per a quan el fill torni a casa després d’una operació.

A la guia es detallen diversos aspectes relatius a la medicació, la cura de cicatrius, l’activitat i la rutina, vacunes, nutrició, higiene dental, suport psicològic i signes i símptomes que es necessari vigilar.

Aquesta guia recull informació per als pares sobre les proves ambulatòries que poden realitzar al seu fill, el procediment a la sala hemo dinàmica, preparació per a l’operació, estància a l’hospital i altres recomanacions per als familiars dels nens ingressats.

En general, recull tota la informació des de l’ingrés i l’estància fins el tractament.

Aquesta guia inclou informació de caràcter general i pràctica sobre la salut infantil, s’estructura en 7 parts.

Es recullen recomanacions i consells sobre diverses malalties dels problemes de salut a la primera infància, a més d’informació, signes i símptomes. Destacar que a l’inici de cada capítol s’inclou un apartat en el que es detalla com consultar la guia.