Algos Blog

El setembre ha arribat i ja hem deixat enrrere les vacances d’estiu. Tant els aduts com els més joves reprenem les nostres activitats quotidianes i per aquests últims arriba també la tornada a l’escola. Normalment, hauria de ser un moment agradable, en el que es retroben amb els amics, coneixen gent nova i continuen avançant en la seva trajectòria acadèmica. No obstant això, en algunes ocasions, tornar a l’escola (en general acudir al centre escolar assíduament) i afrontar les demandes acadèmiques i socials, pot suposar més d’una dificultat per aquells nens i adolescents amb problemes de salut, en aquest cas dolor crònic.

Ja hem comentat en altres ocasions que el dolor crònic és un problema de salut molt important en la població infantil que afecta de forma considerable a la qualitat de vida i el benestar dels nens i adolescents que el pateixen. L’impacte del dolor afecta totes i cada una de les esferes de la seva vida quotidiana. Sabem, per exemple, que els joves amb dolor crònic, en comparació amb la resta de companys, tenen un deteriorament important en l’aspecte social i escolar. Aquest impacte s’evidencia en majors dificultats amb els amics i/o companys de classe, absentisme escolar més elevat, disminució del rendiment acadèmic, menor eficàcia acadèmica, menor capacitat per fer front a les demandes de l’aula o major dificultat per participar en les activitats extraescolars, entre d’altres.

 

 

L’ansietat i l’estrès són dues variables que s’han relacionat amb el manteniment dels problemes de dolor i també amb el funcionament escolar d’aquests joves. L’entorn escolar pot ser una font important d’ansietat i estrès, fet que adquireix una importància especial tenint en compte el temps que els nens i adolescents passen en aquest context i la importància que té per al seu desenvolupament. A més, moltes vegades es tradueix l’ansietat en por a assistir a l’escola comportant a períodes prolongats d’absentisme escolar a causa de les conductes d’evitació. Acostuma a manifestar-se com una por excessiva a atendre al centre i acostuma a ser molt comú també la presència d’ansietat anticipatòria davant del fet d’acudir a l’escola que pot produir-se per exemple abans d’anar a classe o a les nits majoritàriament.

Donada la rellevància d’aquest tema, en els últims anys s’han realitzat estudis molt interessants sobre la relació entre l’ansietat i funcionament escolar. Algunes dades ens indiquen que un percentatge elevat de joves amb dolor crònic experimenten ansietat per aspectes relacionats amb l’escola i que aquesta és un bon predictor del funcionament escolar d’aquests alumnes. També s’han elaborat alguns models per examinar l’efecte directe i indirecte de l’ansietat en assistència escolar, l’acompliment acadèmic i també en el nivell d’interferència associada al dolor. Per exemple, s’ha relacionat l’ansietat amb la concentració, l’atenció, l’absentisme escolar, els pensaments negatius i la intensitat del dolor.

 

 

També s’han identificat quines poder ser les possibles fonts d’ansietat/estrès d’aquests joves en el context escolar. El més comú són les reaccions i respostes, tant dels seus professors com dels seus companys, la falta de comprensió del seu problema de salut i les avaluacions negatives per part seva. Una altra font d’ansietat pot ser la por a experimentar increments de dolor mentre estan en horari escolar, el no saber com afrontar-ho i com això pot afectar el seu acompliment acadèmic i en la seva participació en les tasques establertes.

Com a conclusió podem extreure que les relacions entre dolor crònic, ansietat i el funcionament escolar són complexes, tenint un important paper en el manteniment dels problemes de dolor. Per tant, és molt important tenir aquests aspectes en compte a l’hora de desenvolupar programes d’intervenció i/o prevenció.


Introduzca su dirección de correo electrónico:

comadmin

comadmin

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.